Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0107(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0227/2017

Předložené texty :

A8-0227/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Hlasování :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Zápis
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk

3. Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajové: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Hugues Bayet a Evelyn Regner uvedli zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Elly Schlein (zpravodajka výboru DEVE), Dariusz Rosati za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Pervenche Berès za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet a Evelyn Regner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 4.7.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí