Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0107(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0227/2017

Esitatud tekstid :

A8-0227/2017

Arutelud :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Protokoll
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg

3. Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Õiguskomisjon. Raportöörid: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Hugues Bayet ja Evelyn Regner tutvustasid raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Elly Schlein (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet ja Evelyn Regner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.10.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika