Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0107(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0227/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0227/2017

Rasprave :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Objašnjenja glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Zapisnik
Utorak, 4. srpnja 2017. - Strasbourg

3. Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelji: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Hugues Bayet i Evelyn Regner predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Elly Schlein (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Rosa Estaràs Ferragut, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes i Theodor Dumitru Stolojan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet i Evelyn Regner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 4.7.2017..

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti