Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0107(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0227/2017

Ingediende teksten :

A8-0227/2017

Debatten :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Stemmingen :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Notulen
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg

3. Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Hugues Bayet en Evelyn Regner (A8-0227/2017)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Hugues Bayet en Evelyn Regner lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet en Evelyn Regner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 4.7.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid