Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0227/2017

Teksty złożone :

A8-0227/2017

Debaty :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Głosowanie :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Protokół
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg

3. Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Hugues Bayet i Evelyn Regner przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Elly Schlein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Rosa Estaràs Ferragut, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet i Evelyn Regner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 4.7.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności