Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0107(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0227/2017

Texte depuse :

A8-0227/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Voturi :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg

3. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Hugues Bayet și Evelyn Regner (A8-0227/2017)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Hugues Bayet și Evelyn Regner și-au prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Elly Schlein (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Rosa Estaràs Ferragut, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes și Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai și Seán Kelly.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet și Evelyn Regner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 4.7.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate