Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0107(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0227/2017

Predkladané texty :

A8-0227/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.10

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Zápisnica
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg

3. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Hugues Bayet a Evelyn Regner predstavili správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elly Schlein (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet a Evelyn Regner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 4.7.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia