Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupil Bruno Gollnisch.

5. Sdělení předsednictví

Předsedající sdělila, že Konference předsedů schválila žádost, kerou předložil vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, o prodloužení platnosti jeho mandátu o tři měsíce.

Toto prodloužení je nezbytné k tomu, aby se výbor mohl plně a řádně zhostit svého mandátu, který Parlament přijal dne 8. června 2016, s ohledem na počet dokumentů, které je ještě třeba prostudovat, vyžádané analýzy a různé zúčastněné strany, které by ještě měly být vyslechnuty.

Parlament vyjádřil souhlas s prodloužením.

Právní upozornění - Ochrana soukromí