Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

A intervenit Bruno Gollnisch.

5. Comunicarea Președintelui

Președinta a informat că Conferința președinților a aprobat cererea Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală privind prelungirea cu trei luni a valabilității mandatului său.

Prelungirea este necesară pentru a permite Comisiei să își ducă la bun sfârșit, corect și integral, mandatul, astfel cum a fost adoptat de Parlamentul European la 8 iunie 2016, având în vedere numărul documentelor care nu au fost încă examinate, analizele solicitate, precum și diferitele părți care trebuie audiate.

Parlamentul a aprobat prelungirea.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate