Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург

6.1. Назначаване на член на Европейската комисия (гласуване)

Назначаване на член на Европейската комисия – Мария Габриел (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 4.7.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0275)

Правна информация - Политика за поверителност