Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg

6.1. Benoeming van een lid van de Europese Commissie (stemming)

Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 4.7.2017)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0275)

Juridische mededeling - Privacybeleid