Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

6.1. Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)

Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 4.7.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0275)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy