Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2061(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0229/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0229/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

6.12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του Γενικού Προϋπολογισμού 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0286)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου