Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 25
CRE 03/07/2017 - 25

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.16
CRE 04/07/2017 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0290

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

6.16. Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση [2016/2221(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης (A8-0224/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την επιτροπή EMPL)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0290)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου