Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Komission jäsenen nimittäminen (äänestys)

Komission jäsenen nimittäminen – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 4.7.2017 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0275)


6.2. Puitesopimuksen tekeminen EU:n ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi puitesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0276)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä puitesopimuksen tekemiselle.


6.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Vana (A8-0248/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0277)


6.4. Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta standardoinnista 2000-luvulla [2016/2274(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0278)


6.5. Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luomisesta [2017/2005(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0279)


6.6. Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö kalastusmatkailun roolista kalastuselinkeinon monipuolistamisessa [2016/2035(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Renata Briano (A8-0221/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0280)


6.7. Liikennevahinkojen vanhentumisajat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle liikennevahinkojen vanhentumisajoista [2015/2087(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0281)

Puheenvuoro:

Pavel Svoboda (esittelijä) ennen äänestystä.


6.8. Siviilioikeudellisia menettelyjä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle siviilioikeudellisia menettelyjä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista EU:ssa [2015/2084(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Emil Radev (A8-0210/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0282)

Puheenvuoro:

Emil Radev (esittelijä) ennen äänestystä.


6.9. Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovan tasavallalle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0283)


6.10. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0284)

Evelyn Regner (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.11. Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0285)

Puheenvuoro:

Jarosław Wałęsa (esittelijä) ennen äänestystä.


6.12. Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2017 varainhoitovuodeksi 2017: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0229/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0286)


6.13. Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (äänestys)

Mietintö tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty [2016/2272(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0287)


6.14. Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (äänestys)

Mietintö puuttumisesta ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä [2016/2239(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0288)


6.15. Yksityiset turvallisuusalan yritykset (äänestys)

Mietintö yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä [2016/2238(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0289)

Puheenvuoro:

Hilde Vautmans esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.16. Työolot ja epävarmat työsuhteet (äänestys)

Mietintö työoloista ja epävarmoista työsuhteista [2016/2221(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0290)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö