Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Numirea unui membru al Comisiei Europene (vot)

Numirea unui membru al Comisiei Europene – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 4.7.2017)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0275)


6.2. Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0276)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului-cadru.


6.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania - EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0277)


6.4. Standardele europene pentru secolul 21 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la standardele europene pentru secolul 21 [2016/2274(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0278)


6.5. Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport Calea către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate [2017/2005(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0279)


6.6. Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit [2016/2035(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0280)


6.7. Termene de prescripție aplicabile accidentelor rutiere (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind termenele de prescripție pentru accidentele rutiere [2015/2087(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0281)

Intervenții

Pavel Svoboda (raportor) înaintea votului.


6.8. Standarde minime comune privind procedura civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport cu recomandări adresate Comisiei referitoare la standarde comune minime privind procedura civilă în Uniunea Europeană [2015/2084(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0282)

Intervenții

Emil Radev (raportor) înaintea votului.


6.9. Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTELE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0283)


6.10. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Hugues Bayet și Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTELE

Aprobat (P8_TA(2017)0284)

Au intervenit Evelyn Regner (raportoare), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


6.11. Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTELE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0285)

Intervenții

Jarosław Wałęsa (raportor) înaintea votării.


6.12. Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2017 de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0286)


6.13. Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (vot)

Raport referitor la un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi [2016/2272(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0287)


6.14. Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (vot)

Raport referitor la abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul [2016/2239(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0288)


6.15. Societățile de securitate private (vot)

Raport referitor la societățile de securitate private [2016/2238(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0289)

Intervenții

Hilde Vautmans a prezentat un amendament oral la punctul 4. Amendamentul oral a fost reținut.


6.16. Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (vot)

Raport referitor la condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare [2016/2221(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de Comisia EMPL)

Adoptat (P8_TA(2017)0290)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate