Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld ja Daniel Hannan

Mietintö Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias ja Seán Kelly

Mietintö Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei ja Jiří Pospíšil

Mietintö Hugues Bayet ja Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato ja Tomáš Zdechovský

Mietintö Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Momchil Nekov

Mietintö Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek ja Lucy Anderson

Mietintö Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ja Marek Jurek

Mietintö Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil

Mietintö Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov ja Danuta Jazłowiecka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö