Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg

7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld și Daniel Hannan

Raport Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias și Seán Kelly

Raport Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei și Jiří Pospíšil

Raport Hugues Bayet și Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato și Tomáš Zdechovský

Raport Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Momchil Nekov

Raport Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek și Lucy Anderson

Raport Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák și Marek Jurek

Raport Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil

Raport Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov și Danuta Jazłowiecka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate