Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 4. julij 2017 - Strasbourg

7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld in Daniel Hannan

Poročilo: Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias in Seán Kelly

Poročilo: Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei in Jiří Pospíšil

Poročilo: Hugues Bayet in Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato in Tomáš Zdechovský

Poročilo: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Momchil Nekov

Poročilo: Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek in Lucy Anderson

Poročilo: Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák in Marek Jurek

Poročilo: Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák in Jiří Pospíšil

Poročilo: Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov in Danuta Jazłowiecka.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov