Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld och Daniel Hannan

Betänkande Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias och Seán Kelly

Betänkande Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei och Jiří Pospíšil

Betänkande Hugues Bayet och Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato och Tomáš Zdechovský

Betänkande Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Momchil Nekov

Betänkande Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek och Lucy Anderson

Betänkande Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák och Marek Jurek

Betänkande Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil

Betänkande Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov och Danuta Jazłowiecka.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy