Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0434/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg

11. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez og Mercedes Bresso.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski og Tibor Szanyi.

Indlæg af Frans Timmermans.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   József Szájer for PPE-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017)

—   Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017)

—   Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017)

—   Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017)

—   Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, om Europas fremtid og de strategiske prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017)

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy og Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen, om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017)

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 5.7.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik