Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0434/2017

Arutelud :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Hääletused :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg

11. Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez ja Mercedes Bresso.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   József Szájer fraktsiooni PPE nimel komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2018. aasta tööprogrammiks (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2018. aasta tööprogrammiga (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel Euroopa tuleviku ja komisjoni 2018. aasta tööprogrammi strateegiliste prioriteetide kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 37 lõikele 3 ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppele Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2018. aasta tööprogrammiga (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika