Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0434/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Äänestykset :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

11. Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez ja Mercedes Bresso.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Tibor Szanyi.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   József Szájer PPE-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017)

—   Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017)

—   Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelman valmistelusta (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017)

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017)

—   Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta Euroopan tulevaisuudesta ja komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista strategisista painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017)

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017)

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö