Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0434/2017

Debatai :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Balsavimas :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras

11. Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez ir Mercedes Bresso.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   József Szájer PPE frakcijos vardu dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu dėl ES ateities ir 2018 m. Komisijos darbo programos strateginių prioritetų (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.9 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika