Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2699(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0434/2017

Debatten :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg

11. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez en Mercedes Bresso.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   József Szájer, namens de PPE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, over de toekomst van Europa en de strategische prioriteiten van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 5.7.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid