Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg

12. EU's forsvarsplan og Europas fremtid (debat om et aktuelt spørgsmål)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

EU's forsvarsplan og Europas fremtid (2017/2752(RSP))

Indlæg af Sabine Lösing for at indlede debatten.

Talere: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Ioan Mircea Paşcu for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, og Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer om Janusz Korwin-Mikkes udtalelser (formanden tog dette til efterretning), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei og Mirosław Piotrowski.

Talere: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) og Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik