Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg

12. ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (temaatiline arutelu)
Istungi stenogramm

ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (2017/2752(RSP))

Sõna võttis Sabine Lösing arutelu sissejuhatamiseks.

Sõna võtsid Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel ja Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer Janusz Korwin-Mikke ettepanekute teemal (asepresident võttis selle teadmiseks), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei ja Mirosław Piotrowski.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) ja Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika