Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

12. EU:n puolustussuunnitelma ja Euroopan tulevaisuus (ajankohtainen keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

EU:n puolustussuunnitelma ja Euroopan tulevaisuus (2017/2752(RSP))

Sabine Lösing käytti puheenvuoron alustaakseen keskustelun.

Puheenvuorot: Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer Janusz Korwin-Mikken puheenvuorosta (puhemies merkitsi asian tiedoksi), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei ja Mirosław Piotrowski.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) ja Federica Mogherini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö