Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. július 4., Kedd - Strasbourg

12. Az EU védelmi terve és Európa jövője (vita időszerű kérdésekről)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az EU védelmi terve és Európa jövője (2017/2752(RSP))

Felszólal: Sabine Lösing, aki bevezeti a vitát.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Mircea Paşcu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Meszerics Tamás, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer azzal kapcsolatban, ahogy Janusz Korwin-Mikke megnyilvánult (az elnök ezt tudomásul veszi), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei és Mirosław Piotrowski.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) és Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat