Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras

12. ES gynybos planas ir Europos ateitis (diskusija aktualia tema)
Stenograma

ES gynybos planas ir Europos ateitis (2017/2752(RSP))

Kalbėjo Sabine Lösing pradėjo diskusiją.

Kalbėjo: Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer dėl Janusz Korwin-Mikke pateiktų pasiūlymų (Pirmininkė pasižymėjo šį klausimą), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei ir Mirosław Piotrowski.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) ir Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika