Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra

12. ES aizsardzības plāns un Eiropas nākotne (debates par aktuāliem jautājumiem)
Stenogramma

ES aizsardzības plāns un Eiropas nākotne (2017/2752(RSP)).

Uzstājās Sabine Lösing, lai sāktu debates.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā un Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer par Janusz Korwin-Mikke uzstāšanos (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei un Mirosław Piotrowski.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) un Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika