Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg

12. Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (dezbatere pe o temă de actualitate)
Stenograma

Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (2017/2752(RSP))

A intervenit Sabine Lösing pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer privind punctul de vedere exprimat de Janusz Korwin-Mikke (Președinta a luat act de această chestiune.), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei și Mirosław Piotrowski.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) și Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate