Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 4. julij 2017 - Strasbourg

12. Obrambni načrt EU in prihodnost Evrope (tematska razprava)
Dobesedni zapis

Obrambni načrt EU in prihodnost Evrope (2017/2752(RSP))

Govorila je Sabine Lösing, ki je začela razpravo.

Govorila sta Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Ioan Mircea Paşcu v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, in Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer o pripombah, ki jih je podal Janusz Korwin-Mikke (predsedujoča je to vzela na znanje), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei in Mirosław Piotrowski.

Govorili sta Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) in Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov