Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg

13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președinta a reamintit că recomandările Comisiei JURI de a nu formula obiecțiuni la (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) și la (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) au fost anunțate în plen luni 3 iulie 2017 (punctul 10 al PV din 3.7.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, se consideră că recomandările propuse sunt aprobate și vor fi publicate la rubrica Texte adoptate a ședinței de mâine 5 iulie 2017 (P8_TA(2017)0291 și P8_TA(2017)0292).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate