Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

14. Tolkning av arbetsordningen

Den tolkning av artiklarna 5.5 och 210a i arbetsordningen som meddelats av utskottet för konstitutionella frågor hade tillkännagivits i kammaren i går (punkt 11 i protokollet av den 3.7.2017).

Eftersom ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet hade framfört invändningar mot dessa tolkningar, i enlighet med artikel 226. 4 i arbetsordningen, ska dessa tolkningar anses antagna, och kommer att offentliggöras i Antagna texter från morgondagens plenarsammanträde den 5 juli 2017 (P8_TA-PROV(2017)0293).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy