Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk

15. Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier a Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos a Clara Eugenia Aguilera García.

Vystoupil Günther Oettinger.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí