Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg

15. Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier og Gunnar Hökmark.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos og Clara Eugenia Aguilera García.

Indlæg af Günther Oettinger.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik