Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 4. srpnja 2017. - Strasbourg

15. Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a do 2025. (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a do 2025. (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier i Gunnar Hökmark.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos i Clara Eugenia Aguilera García.

Govorio je Günther Oettinger.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednom od sljedećih zasjedanja.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti