Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. július 4., Kedd - Strasbourg

15. Vitaanyag az EU jövőbeli, 2025-ig tartó pénzgazdálkodásáról (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Vitaanyag az EU jövőbeli, 2025-ig tartó pénzgazdálkodásáról (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier és Gunnar Hökmark.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos és Clara Eugenia Aguilera García.

Felszólal: Günther Oettinger.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: egy későbbi ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat