Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras

15. Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier ir Gunnar Hökmark.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos ir Clara Eugenia Aguilera García.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: ankstesnės sesijos laikotarpis

Teisinė informacija - Privatumo politika