Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 4. julij 2017 - Strasbourg

15. Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU do leta 2025 (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU do leta 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (član Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier in Gunnar Hökmark.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos in Clara Eugenia Aguilera García.

Govoril je Günther Oettinger.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov