Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2043(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0249/2017

Ingivna texter :

A8-0249/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 16
CRE 04/07/2017 - 16

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0302

Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

16. Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (debatt)
CRE

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2018 [2017/2043(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot och Daniele Viotti för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Günther Oettinger och Siegfried Mureşan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 5.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy