Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург

17. Избиране на Саудитска Арабия за член на Комисията на ООН за положението на жените (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Избиране на Саудитска Арабия за член на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karol Karski, и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Илхан Кючюк, Fabio Massimo Castaldo и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност