Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk

17. Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karol Karski, a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí