Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg

17. Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski, og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik