Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

17. Saudi-Arabian valinta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäseneksi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Saudi-Arabian valinta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäseneksi (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karol Karski, ja Pier Antonio Panzeri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö