Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras

17. Saudo Arabijos išrinkimas JT Moterų padėties komisijos nare (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Saudo Arabijos išrinkimas JT Moterų padėties komisijos nare (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karol Karski) ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika