Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra

17. Saūda Arābijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Saūda Arābijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā (2017/2721(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karol Karski, un Pier Antonio Panzeri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika