Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg

17. Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karola Karskiego, i Piera Antonia Panzeriego.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności