Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

17. Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karol Karski, och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy